SPIDER

Deze website is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Er wordt gebruik gemaakt van content negotiation om de voorkeurstaal te kiezen. Meestal is dat gebaseeerd op de taalinstelling van de webbrowser. De standaardtaal is Engels.

Welkom bij SPIDER

SPIDER (kort voor Semantic Perspectives and Interlinked Data from E-humanities Research) is een onderzoeksproject dat zich richt op toepassing van de principes van Linked Data in de geesteswetenschappen.

SPIDER is één van de projecten van het Platform Linked Data Nederland.

Waarom Linked Data?

Datasets die als Linked Data zijn gepubliceerd zijn:

Duurzaam
Data-elementen worden aangeduid met permanente HTTP(S) URIs. Onderzoeksresultaten kunnen altijd beschikbaar blijven.
Koppelbaar
Via HTTP(S) URIs kan een wereldwijd web van data worden gevormd. Gegevens kunnen worden gerelateerd aan tal van andere gegevens.
Zelfbeschrijvend
Onderzoeksresultaten kunnen zodanig worden gepubliceerd dat er geen externe documenten hoeven te worden geraadpleegd om ze te goed te kunnen interpreteren.
Goed automatisch te analyseren en te verrijken
Doordat gegevens goed gestructureerd zijn en van een universeel datamodel (RDF) gebruik maken kunnen er vele gegevens met zekerheid worden afgeleid uit bestaande gegevens. Ook kunnen gegevens worden afgeleid die niet zeker zijn, maar een zekere waarschijnlijkheid hebben. Die waarschijnlijkheid kan worden vastgelegd en worden gebruikt in verdere analyses.

Deze algemene eigenschappen kunnen zeer effectief kunnen zijn in de geesteswetenschappen, een terrein waarin traditioneel minder informatietechnologie wordt toegepast dan in de bètawetenschappen.

In dit project zouden deze theoretische voordelen via praktische toepassing aangetoond moeten worden, zodanig dat andere onderzoekers geïnspireerd en aangespoord worden om verder te bouwen het dataweb.

Voorziene resultaten

SPIDER wil het volgende leveren:

  1. Datasets beschikbaar als Linked Data, beschreven in één of meerdere datacatalogi;
  2. Ondersteuning van onderzoekers bij publicatie van data;
  3. Slimme automatische methodes om relaties, vooral spatiotemporele relaties, tussen data te ontdekken, zowel binnen als tussen datasets;
  4. Laagdrempelige interactie door eindgebruikers met oorspronkelijke data en dataverrijkingen, bijvoorbeeld door visualisatie via een kaart met een tijdbalk.

Dankbetuiging

SPIDER is mogelijk gemaakt door Geodan en de Vrije Universiteit van Amsterdam.